MuistoJuhla Oy Hautauspalvelut
English Svenska EE RU
Verkkokauppaan

Hautajaisten järjestäminen

Kuoleman kohdatessa haluamme heti olla mukana auttamassa hautajaisten järjestämisessä. Surunkin keskellä on ryhdyttävä käytännön toimiin hautajaisten järjestämiseksi ja ne voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua. Voitte varata tapaamisajankohdan toimitiloihimme soittamalla numeroon 020 5302070 tai 020 5302071. Voitte varata tapaamisen myös kotisivujemme kautta. Voimme tulla myös kotiinne auttamaan teitä kaikissa hautajaisiin liittyvissä asioissa. Kaikki järjestelyt hoituvat tarvittaessa myös puhelimitse tai sähköpostilla.

Oliko edesmennyt esittänyt toiveitaan hautajaisiin liittyvissä asioissa tai oliko hän mahdollisesti täyttänyt kotisivujemme kautta Toiveeni-kansion, josta selviää kaikki edesmenneen hautajaisiin liittyvät toiveet?

Järjestelyt toteutetaan aina ensisijaisesti vainajan toiveita ja katsomusta kunnioittaen. Omaisten tulisi noudattaa hautaussuunnitelmaa, jos suinkin mahdollista.

Oikeus järjestää hautajaiset on aviopuolisolla, lapsilla tai avioliiton omaisessa suhteessa olleella henkilöllä.

Muistilistat omaisille

Hautauslupa

Läheisenne hautausta varten tarvitsette hautausluvan. Sen saatte kuolinpaikasta riippuen kuoleman todenneelta lääkäriltä, hoitokodista tai läheistänne hoitaneen sairaalanosastolta, mikäli  kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta.Hautauslupa annetaan sille henkilölle, joka on ilmoittanut huolehtivansa hautaamisesta tai hautaustoimiston edustajalle. Hautauslupa tulee toimittaa myös viipymättä vainajan kotiseurakuntaan.

Jos vainajalle on suoritettu oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus,  hautausluvan saa obduktio-osastolta.

Tieto kuolemasta

Edesmennyttä hoitanut lääkäri tai oikeuslääkäri tekee ilmoituksen kuolemasta vainajan kotikunnan maistraattiin, jossa kuolintieto merkitään valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään.

Tieto välittyy seurakuntaan, Kelan toimistoon ja pankkeihin.

Hautapaikka

Hautausmaat ovat seurakuntien omistamia ja hautapaikasta sovitaan niiden kanssa.  Myös uskonnottomat ja eri uskontokuntiin kuuluvat haudataan useimmiten luterilaiselle hautausmaalle. Yleensä hautapaikka on hautausmaalla. Tuhkan sijoittamiseen (hautaamiseen tai sirotteluun maa- tai vesialueelle) on oltava aina alueen omistajan tai haltijan suostumus.

Arkkuhautaus

Jokaisella on oikeus hautapaikkaan kotipaikkakuntansa hautausmaalla, riippumatta siitä onko kuulunut seurakuntaan vai ei.

Hautaustoimisto hoitaa kaikki hautaukseen ja haudan kaivamiseen ja kuntoonlaittoon sekä kiveen liittyvät toimenpiteet.

Uurna- ja tuhkahautaus

Tavallisimmin vainaja tuhkataan siunauksen jälkeen, mutta joskus tuhkaus voidaan tehdä myös ennen siunausta. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä sille erikseen varattuna ajankohtana. Tuhka on sijoitettava lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan.

Uurnan laskussa ovat mukana yleensä vain lähimmät omaiset, mutta tapahtuma on vapaasti itse muokattavissa omalaiseksi. Jos uurnanlasku tapahtuu seurakunnan muistolehtoon, on mukana aina seurakunnan edustaja – yleensä suntio.

Hautauskulut

Hautauskulut voidaan maksaa kuolinpesän pankkitililtä. Kuluista (omaisten tilaamista hautauspalveluista) vastaa viime kädessä kuolinpesä eli omaiset.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.  Tarvittaessa perunkirjoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Perunkirjoitus toimitetaan verotoimistoon. Perunkirjoitusta varten on hankittava useita dokumentteja, joten on hyvä ryhtyä toimeen sen laatimiseksi heti  hautajaisten jälkeen.

Voitte halutessanne sopia tapaamisen lakimiehemme Niina Kousan kanssa ja kartoittaa kuolinpesän tilanteen. Niina Kousa on tavoitettavissa puhelimitse numerosta  040 074 7973.

Hautaustoimisto Muistojuhla Oy

Hautaustoimistomme kanssa asioidaan yleensä ainakin arkun, uurnan, arkkuvaatteen ja kukkien hankintaan sekä  kuljetukseen liittyvissä asioissa.  Hoidamme myös muut hautajaisten järjestelyt, kuten siunaustilaisuuden, muistotilausuuden ja hautapaikan varaukset omaisten toiveiden mukaisesti. Suunnittelemme ohjelmalehtiset ja kutsut, hoidamme kuolinilmoitukset sekä hautakivet ja hautamuistomerkit.

Ota yhteyttä Mitä asiakkaamme sanovat meistä
Anna Ylinen & Jaana Salmi